Persondata politik

Persondatapolitik

EU – lov gældende fra den 24. maj 2018

Læs mere om loven her

Persondatapolitik for ZOOM – Frederiksberg Foto- & Videoklub, ”STORMLY”  Ndr. Fasanvej 81, Frederiksberg.

 

ZOOM er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af ZOOM, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved ZOOMs behandling af dine personoplysninger. ZOOM behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

 

Personlige oplysninger:

Vi har brug for følgende oplysning til formålet som beskrevet nedenfor:

Fornavn og efternavn
Adresse, Etage, side/dør nr.
postnr. og bynavn
Telefonnr./mobil nr.
E-mail adresse

 

Hvornår indsamler og anvender ZOOM dine personoplysninger

ZOOM indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af ZOOM, eller udøver medlemsaktiviteter.
  2. Når du tilmelder dig som medlem af ZOOM eller ønsker at gøre brug af ZOOM, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af ZOOM, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til ZOOM.

 

Hvornår videregiver ZOOM dine personoplysninger

ZOOM kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  1. RNFoto og Sjællandsstævnet som ZOOM samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af RNFoto og Sjællandsstævnet for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder;
  2. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af eller 

c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos RNFoto og Sjællandsstævnet.

Hvordan beskytter ZOOM dine personoplysninger

ZOOM har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

ZOOM sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og ZOOM kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå ZOOMs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

 

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som ZOOM behandler om dig, kan du rette henvendelse til ZOOM e-mail: bestyrelsen@zoomfotovideo.dk eller formanden.

 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger ZOOM behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode ZOOM om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos ZOOM er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i ZOOMs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan ZOOM ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

Hvor længe opbevarer ZOOM dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos ZOOM gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af ZOOM, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (ZOOM) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

Hvad sker der, når ZOOM ændrer denne persondatapolitik

ZOOM opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at ZOOM løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver ZOOM dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte ZOOM på Foreningens e-mailadresse: bestyrelsen@zoomfotovideo.dk

Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

ZOOM – Frederiksberg Foto- & Videoklub, e-mail: bestyrelsen@fotovideo.dk eller formanden.

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 13.  september 2018.
Adresse ændring 23. marts 2023

Film & Foto med hygge.