Bestyrelsen:

Frem til den ordinære generalforsamling i 2023 er bestyrelsen:

Formand:  Verner Sønderskov.
Næstformand:  Bjarne Foldberg.
Kasserer: Leif Nielsen.
Bestyrelsesmedlem: Jesper Tørnqvist.
Suppleant: Solveig Genel.
Revisor: John Jørgensen.
Revisor suppleant: Erik Kjær.

Henvendelse til formanden og bestyrelsen kan ske på E-mail

Bestyrelsens E-mail

Film & Foto med hygge.